Cajsa Wargs samlade verk.

1 Cajsa Wargs kokbok – Hjelpreda I hushållningen för unga Fruentimber I

2 Cajsa Wargs kokbok – Hjelpreda I hushållningen för unga Fruentimber II

Cajsa Warg

Anna Christina Warg, mer känd som Cajsa Warg, föddes den 23 mars 1703 i Örebro och avled den 5 februari 1769 i Stockholm. Hennes föräldrar var rådmannen och landskamrern Anders Warg och dennes hustru Karin Livijn. Cajsa Warg flyttade hemifrån i unga år för att tjäna sitt levebröd och fick tjänst som hushållerska (vid den tiden kallad “husmamsell”) i rika Stockholmsfamiljer, som greve Wolter Reinhold von Stackelberg, Berndt Otto von Stackelberg, och slutligen hos statssekreteraren och överpostdirektören Leonard Klinckowström i Stockholm. Dit kom hon någon gång på 1740-talet och i ett hushåll av Klinckowströms dignitet var personalstyrkan stor och arbetet leddes och fördelades av husmamsellen (med dagens terminologi kökschefen). Klinckowström anses ha varit en ytterst matglad herre vilken alltid skulle ha minst tolv rätter per måltid. Hans hem var även öppet för dåtidens kändisar som Carl Michael Bellman och Johan Tobias Sergel vilka ofta kom dit och åt.

Det var även här hon kom att skriva boken Hjelpreda I hushållningen för unga Fruentimber – den bok som sedermera kommit att gå till historien som Cajsa Wargs kokbok, en för sin tid nydanande kokbok och stor succé. Samma år som kokboken gavs ut ärvde författarinnan en för sin tid relativt stor summa pengar och det var troligtvis dessa som finansierade utgivningen. Ett stort antal upplagor följde och den blev till en av de mest inflytelserika kokböckerna från mitten på 1700-talet fram till tidigt 1800-tal – varför Warg med största sannolikhet fick igen det kapital hon satsat och mer därtill. Boken kom under lång tid att betraktas som alla husmödrars bibel och Cajsa Warg har med verket sedermera kommit att betraktas som den svenska kokkonstens moder. Det är emellertid inte bara recept i boken utan även andra råd och tips, till exempel hur man färgar ull, sköter kor, om växtfärgning och ljusstöpning.  

När makarna Klinckowström sedermera avled bodde Cajsa Warg kvar i den förnäma bostaden och försörjde sig på att ha inackorderingar. Av bouppteckningen efter henne framgår att Cajsa Warg var relativt förmögen. Utöver en omfattande garderob efterlämnade hon både en rejäl slant och utestående fordringar. Warg dog 1769, 65 år gammal,  och gravsattes genom visst släktskap i det Klinkowströmska gravkoret i Klara kyrka i Stockholm.

Uttrycket “man tager vad man haver” är tillskrivet Warg, men förekommer inte i hennes verk. I sin Hjelpreda använder hon däremot formuleringar av typen att vissa ingredienser kan användas när “sådant är för hand”. Ett annat uttryck som förekommer på några ställen i boken är “Man tager, om man så hafva kan”. Det finns heller inga belägg för att Warg kallades Cajsa under sin livstid, utan benämns som Christina i skrifterna och signerar med det namnet.