The Sublunar Society: Bokförlaget för svenska klassiker

Att den svenska litteraturhistorien hålls tillgänglig är en viktig förutsättning för bevarandet av vårt litterära och språkliga kulturarv.

I fokus för bokförlagets verksamhet står en genomtänkt utgivning och långsiktig lagerhållning av klassiska, svenska, skönlitterära verk.

Med detta avses centrala författarskap samt verk av författare som genom något enstaka verk gjort ett betydande avtryck i den svenska

litteraturhistorien - det som i dagligt tal kallas för klassiker eller kanoniserad skönlitteratur. Man kan alltid diskutera vad en klassiker är och i

utgivningen kan i vissa fall ingå författarskap och/eller titlar vilka delvis och oförtjänt fallit i glömska. Utgivningen kommer även inkludera äldre,

ej skönlitterära texter, vilka ur ett historiskt och/eller idéhistoriskt perspektiv kan uppfatts som betydelsefulla.

The Sublunar Society
Mailbox 694
114 11 Stockholm

Kontakta oss

Telefon: 0702-424 886

Email: Info@sublunarsociety.com

Måndag - Fredag 10:00 - 18:00

Lördag - Söndag Stängt

Våra böcker kan beställas via Adlibris, Bokus eller din lokala bokhandel.

Bokhandlare kan beställa våra titlar via Förlagssytem.

 

Företaget innehar F-skattesedel.

Org. nr: 969767-9265