Skalden Lucidor

Beräknad leveranstid: 3-5 dagar

Vid Svenska Akademiens högtidssammankomst 1909 läste Karlfeldt högt ur sitt verk om skalden Lucidor. Skriften ingår i akademiens handlingar från detta år, under titeln Minne av Lars Johansson (Lucidor).

Först 1914 utgavs Karlfeldts Lucidormonografi, under namnet Skalden Lucidor; då i en illustrerad utgåva med omslagsvinjett av Albert Engström.

Karlfeldts skildring är romantiserad och odlar myten om Lucidor som en föregångare till bohemtypen, som "rusets och ruelsens" skald (Karlfeldts egen formulering).

The Sublunar Society
Mailbox 694
114 11 Stockholm

Kontakta oss

Telefon: 0702-424 886

Email: Info@sublunarsociety.com

Måndag - Fredag 10:00 - 18:00

Lördag - Söndag Stängt

Våra böcker kan beställas via Adlibris, Bokus eller din lokala bokhandel.

Bokhandlare kan beställa våra titlar via Förlagssytem.

 

Företaget innehar F-skattesedel.

Org. nr: 969767-9265