Det sjunkande Hellas / Hermione

159 kr

Beskrivning

Det sjunkande Hellas (1869) respektive Hermione (1870) är olika versioner av samma versdrama. Det förra ungdomsdramat – författat under pseudonymen Ulf Härved – skickades in till Dramaten 1870, men refuserades och arbetades om.

Hjältinnan Antigones namn ändrades till Hermione. Hennes far fick namnet Kriton istället för Bakis. Dessutom tillkom nya biroller och många nydiktade partier. Repliker har strukits, flyttats eller omskrivits. De historiska aspekterna handhas på ett friare sätt i den nya versionen, där även versbehandlingen är ledigare.

August Strindberg: Det sjunkande Hellas / Hermione

  • Antal sidor: 208
  • ISBN 978-91-88221-31-5