Hemsöborna: Dramaversionen

141 kr

Beskrivning

Folkkomedin Hemsöborna (1889) är Strindbergs egen dramatisering av romanen med samma namn, även om händelseutvecklingen tar en annan vändning här; tonen är betydligt ljusare och mer uppsluppen än i romanen från 1887.

Handlingen utspelas på Hemsö i Stockholms skärgård, i en fiskarstuga som ägs av en änka kallad “Madam Flod”. Hit har värmlänningen Carlsson kommit och blivit anställd som dräng för att hjälpa Madam Flod att få ordning på gården. Folk i omgivningen har dock sina åsikter om Carlsson och betraktar honom med stor misstänksamhet. Årstiderna och intrigerna kring tre par avlöser varandra.

Recensenten Victor Sjöberg i DN skrev 1889 att “Genom hela stycket blåser [- – -] en frisk flägt af saltsjöluft, det är pregladt af så mycken verklig lefnadslust och kraftig liffullhet att det måste tilltala hvar och en, som älskar natur i konsten”.

August Strindberg – Hemsöborna: Dramaversionen

  • Antal sidor: 148
  • ISBN 978-91-89235-05-2