Enskilda dikter

159 kr

Beskrivning

Dan Andersson är en folklig klassiker. Han blev aldrig en etablerad författare under sin livstid, men generationer av svenskar har tagit honom till sitt hjärta. Andersson skrev diktsamlingar, noveller, romaner, översatte…

Anderssons själfulla dikter kretsar ständigt runt de stora livsfrågorna – kärleken och döden, lidandets mening, synd och skuld, Guds existens, den sociala nöden… Vi möter den spjuveraktiga Andersson, älskaren, skogsvandraren… Dikterna beskriver ofta den vanliga människans liv och arbete, glädje och sorg. En del av dem, t.ex. den omtyckta Jungman Jansson, tonsattes även.

Denna volym innehåller Anderssons lyriska produktion, bortsett från Svarta Ballader och Kolvaktarens visor samt Det kallas vidskepelse (utgivna i separata volymer).

Dan Andersson: Enskilda dikter

  • Antal sidor: 213
  • ISBN 978-91-88221-48-3