Korta historier

149 kr

Beskrivning

Korta historier är en novellsamling bestående av 19 korta berättelser. Sammanställningen ansvarade Dan Andersson själv för, men samlingen utgavs först 1922 – två år efter författarens död.

Novellerna behandlar frågor som meningen med livet, att vara barn, åldrande och död, kärlek och längtan, tro respektive bristen på en tro…

Ingen av berättelserna i denna utgåva ingår i någon av de böcker som författaren lät publicera under sin livstid.

Dan Andersson: Korta historier

  • Antal sidor: 160
  • ISBN 978-91-88221-27-8