Upptäckt

149 kr

Beskrivning

Föreliggande volym innehåller dikter och aforismer av en av våra viktigaste lyriker och modernister, Edith Södergran (1892-1923).

Här finns ungdomsdikter på svenska som emanerar från skrivboken Vaxdukshäftet, vilken påbörjades 1907 och innehöll dikter på flera språk. Vaxdukshäftet ger bl.a. en djuplodande bild av hur en ung människa närmar sig poesin och hur hon får utlopp för sitt uttrycksbehov under en krisartad period..

Den postuma diktsamlingen Landet som icke är (1925) innehöll Södergrans sista diktning. För Södergran som tvingades leva i sjukdomens, ensamhetens och lidandets land var dikterna visioner av drömland, själens landskap: “landet som icke är”..

Aforismsamlingen Brokiga iakttagelser (1919) innehåller snabba associerande och sinnliga bilder, som ger avslöjande blickar i Södergrans tankeliv. Aforismerna kan ha tillkommit under ett antal år och spänner över flera ämnesområden…

Edith Södergran: Upptäckt

  • Antal sidor: 112
  • ISBN 978-91-88221-59-9