Dialogen fortsätter

189 kr

Beskrivning

Elin Wägner (1882-1949) brukar räknas till de så kallade Tiotalisterna, med sitt samhällsfokuserade författarskap. Wägner var, förutom författare, även verksam som journalist. Till hennes mest kända och uppskattade skönlitterära verk hör bl.a. Norrtullsligan och Pennskaftet, men hon har även gått till historien för sitt engagemang för kvinnlig rösträtt, för fredsrörelsen och för att hon var med och grundade Rädda Barnen 1919. Wägner blev 1937 ledamot av Samfundet De Nio. 1944 blev hon ledamot av Svenska Akademien.

I Dialogen fortsätter (1932) får vi främst stifta bekantskap med Märta, en intellektuell, radikal skribent och Stina, en vardagsnära trädgårdsmästare som kommer in i riksdagen. Wägner väver samman det pacifistiska och det feministiska perspektivet. Romanen har kommit att uppfattas som Elin Wägners mest politiskt utmanande roman och en betydelsefull feministisk idéroman. Verket, som kan beskrivas som Wägners andra stora rösträttsroman – vid sidan av Pennskaftet – ansågs av Karin Boye “samla Elin Wägners rika produktion i en enda knut”.

Elin Wägner – Dialogen fortsätter

  • Antal sidor: 344
  • ISBN 978-91-88999-99-3