Kvarteret Oron

148 kr

Beskrivning

Elin Wägner (1882-1949) brukar räknas till de så kallade Tiotalisterna, med sitt samhällsfokuserade författarskap. Wägner var även verksam som journalist. Till hennes mest kända och uppskattade skönlitterära verk hör bl.a Norrtullsligan och Pennskaftet, men hon har även gått till historien för sitt engagemang för kvinnlig rösträtt, för Fredsrörelsen och för att hon var med och grundade Rädda Barnen 1919. Wägner blev 1937 ledamot av Samfundet De Nio. 1944 blev hon ledamot av Svenska Akademien.

I Kvarteret Oron (1919) berättar friherrinnan Brita Ribing i dagboksform om några omvälvande månader i sitt liv. Hon är 27 år, nybliven änka efter sin alkoholiserade make och utfattig. Efter ett privilegierat liv tvingas hon nu försörja sig själv. Hon flyttar till Stockholm, börjar umgås med självförsörjande kvinnor och söker arbete som kontorist. Stockholm är vid den här tiden en stad i kris, med ständig varubrist, men med desto fler svartabörshajar. Kanske kan hon själv utnyttja situationen? Maken har efterlämnat ett stort spritlager, med tiotusentals flaskor av fina märken, värt en förmögenhet.

Elin Wägner: Kvarteret Oron

  • Antal sidor: 163
  • ISBN 978-91-88999-73-3