Frithiofs saga

159 kr

Beskrivning

Frithiofs saga är en diktcykel skriven av skalden, kulturpersonligheten och sedermera biskopen Esaias Tegnér (1782-1846), utgiven i sin helhet 1825. Verket är inspirerat av Fritjof den djärves saga som är en isländsk så kallad fornaldarsaga från 1300-talet.

För varje avdelning – sammanlagt 24 stycken s.k. “romanser” – används ett unikt versmått; många för första gången, inom ramen för det svenska språket.

Den yttre handlingen präglas av kärlekshistorien mellan Frithiof och Ingeborg, vilken leder till politiska konflikter, krig, guden Balders vrede, Frithiofs landsförvisning, hans återkomst och försoning.

Tegnérs Frithiofs saga hör hemma i sin nationalromantiska kontext, men kan fortfarande avnjutas som ett högklassigt litterärt verk.

Esaias Tegnér: Frithiofs saga

  • Antal sidor: 179
  • ISBN 978-91-88221-51-3