Den andaktsfulle visslaren: Lyrisk mässa i fyra böcker

133 kr

Beskrivning

Gösta Oswald (1926-1950) var en svensk författare och tonsättare, vars litterära produktion bara omfattar fyra verk, och som avled endast 24 år gammal. Han har dock kommit att räknas till de unga och udda genierna inom den svenska lyriska modernismen.

Oswald debuterade, endast 20 år gammal, med den modernistiska diktsamlingen Den andaktsfulle visslaren: Lyrisk mässa i fyra böcker (1946). Strävan med detta verk var en diktning komponerad i enlighet med musikens former; det förekommer exempelvis anvisningar som “recitativ för mezzosopran”, “dubbelkör” och “solokvartett”. Dikterna bygger även, i ett komplicerat mönster, på Arthur Schopenhauers Världen som vilja och föreställning.

Gösta Oswald – Den andaktsfulle visslaren: Lyrisk mässa i fyra böcker

  • Antal sidor: 84
  • ISBN 978-91-89235-09-0