Vägskäl

159 kr

Beskrivning

Gustaf Fröding (1860-1911) är en av Sveriges främsta poeter. Han föddes i Värmland och kom 1880 till Uppsala för studier. Under ungefär fem år var han därefter anställd på Karlstads-Tidningen. 1891 kom hans uppmärksammade debut, Gitarr och dragharmonika. Från 1894 ägnade han sig helt åt sitt författarskap. En av de mest kända diktsamlingarna är Stänk och flikar från 1896 som bland annat innehåller dikten “En morgondröm”, som ledde till åtal – men han friades. Fröding är även känd för att ha publicerat ett antal dikter på värmländsk dialekt. Han var periodvis psykiskt sjuk och under vistelser på flera kuranstalter fick han möjlighet att förkovra sig i sitt skrivande. Sina sista år var han bosatt på Djurgården i Stockholm.

Vägskäl är en samling dikter av författaren, dels skrivna under ungdomsåren, dels under senare delen av livet (1886-1910). Därtill har Frödings översättningar av Edgar Allan Poe, Johann Wolfgang von Goethe m.fl. tillfogats volymen.

Gustaf Fröding: Vägskäl

  • Antal sidor: 228
  • ISBN 978-91-88221-84-1