Markurells i Wadköping

169 kr

Beskrivning

Markurells i Wadköping utspelar sig under en enda dag, då studentexamen äger rum. I centrum för handlingen står uppkomlingen och värdshusvärden Markurell och hans oro över att sonen Johan inte ska bli godkänd i sin examen. Den påhittige Markurell planerar därför att muta skolans ledning med en middag och ett generöst stipendium till minne av sonens examen.

Det förekommer många återblickar och förklaringar kring de inblandade. Parallellt skildras även Markurells affärsmässiga och privata relationer till den konkursmässige häradshövdingen Carl-Magnus de Lorche och dennes hustru Elsa. Under dagen får Markurell reda på en hemlighet som vänder upp och ner på hans tillvaro…

Markurells i Wadköping (1919) var Hjalmar Bergmans stora genombrott och den tragikomiska berättelsen har blivit en av den svenska litteraturens stora romanklassiker.

Hjalmar Bergman: Markurells i Wadköping

  • Antal sidor: 245
  • ISBN 978-91-88221-82-7