Tendens och verkan

153 kr

Beskrivning

I Tendens och verkan (1949) har 28 av Karin Boyes essäer och essäartade artiklar sammanförts. Titeln kommer från en av de viktigaste essäerna i samlingen, där Boye belyser grundkonflikten mellan instinkt och intellekt.

Diktning och moral och Språket bortom logiken, som utreder den moderna lyrikens egenart, samt en prövning av vad som avses med “äkta dikt” och “stor dikt”, anknyter till ämnet för Tendens och verkan.

Dagdrömmeriet som livsåskådning ger idébakgrunden till romanerna Astarte och Merit vaknar. I essäerna om Elin Wägner och T.S. Eliot förnimmer man det kommande världskriget. Boye lyfter fram den okuvliga tron på hjärtats förmåga att förnyas.

Artiklarna i samlingen är hämtade från bl.a. Spektrum, Arbetet, Socialdemokraten samt Ord och Bild.

Karin Boye: Tendens och verkan

  • Antal sidor: 203
  • ISBN 978-91-88221-30-8