Det förlovade landet

149 kr

Beskrivning

Ola Hansson (1860-1925) gjorde sig ett namn som poet, novell- och romanförfattare, journalist och kritiker. Mest ihågkommen anses han vara för det prosalyriska verket Sensitiva amorosa (1887), som skapade skandal på sin tid och drev Hansson bort från Sverige och ett liv i exil. Sent omsider fick dock Hansson ett erkännande på svensk mark. Svenska Akademien hallstämplade Hansson som misskänt geni genom att ge honom ett statligt livstidsstipendium 1907.

Det förlovade landet (1906) innehåller blandade dikter, prosapoem och orimmad vers från skilda länder. Blandningen består av metafysiskt djupsinniga dikter, enkla hemlängtan-dikter, satirer riktade mot Tyskland, Bayern, Preussen… Fortfarande var det skånepoesin, samt de danska bilderna, som vann mest uppskattning på sin tid, med formuleringar som “trohjärtat sublimt”, “direkt ur folkdjupet” o.dyl.

Ola Hansson: Det förlovade landet

  • Antal sidor: 108
  • ISBN 978-91-88999-13-9