Sensitiva amorosa

139 kr

Beskrivning

Sensitiva amorosa är en novellsamling från 1887. Boken innehåller ett antal stämningsfulla och pessimistiska prosaskisser som berör kärleken ur olika synvinklar.

Sensitiva amorosa fick vid sin utgivning ett mycket negativt mottagande bland svenska kritiker. Skandalen var ett faktum och litteraturhistorikern Karl Warburg beskrev boken som “något av det på en gång osundaste och mest frånstötande som bjudits av en svensk penna.” I Aftonbladet, som Hansson själv hade arbetat för, stod det att samlingen var “bland de skändligaste alster av en depraverad fantasi som en på osedligheten ockrande förläggare framdragit i dagsljuset…”

Det dåtidens kritiker framför allt vände sig emot var det erotiska temat. Detta bör dock inte uppfattas som samlingens röda tråd. Berättelserna bör istället ses som reflektioner kring det undermedvetna och dess makt över människan.

Ola Hansson: Sensitiva amorosa

  • Antal sidor: 74
  • ISBN 978-91-88221-97-1