Drottningar i Kungahälla

140 kr

Beskrivning

Drottningar i Kungahälla (1899) är en novellsamling delvis baserad på fakta, men omskriven med hjälp av Selma Lagerlöfs utomordentliga fantasi. Samtliga noveller anknyter till Kungahällas historia. Som alltid skapar författaren en drömlik väv av personbeskrivningar, händelser och miljöer.

Lagerlöf hyste, i tidens anda, en stor tilltro till de norska kungasagorna. Boken skildrar bl.a. Sigrid Storrådas ankomst till Kungahälla år 998, där hon skall ha mött den norske kungen, Olof Tryggvason, för att diskutera äktenskap. Dramatik uppstår. Sigrid Storråda är en historiskt omtvistad person, som först påstås ha varit drottning i Sverige, därefter i Danmark.

I en annan novell skildras hur den svenske kungen, Olof Skötkonung, lurar den norske kungen, Olof Haraldsson, att gifta sig med en trälinna, i tron att denna är Olof Skötkonungs dotter Ingegerd.

Kungahälla var en medeltida stad i Bohuslän, då tillhörande Norge. Ingen annan ort på nuvarande svensk mark omnämns oftare i de isländska sagorna.

Selma Lagerlöf: Drottningar i Kungahälla

  • Antal sidor: 102
  • ISBN 978-91-88999-21-4