Från skilda tider I

189 kr

Beskrivning

Från skilda tider innehåller främst material som ursprungligen har tryckts i olika tidningar samt ett antal postumt offentliggjorda verk.

Många av texterna har för den breda allmänheten varit och förblivit okända då de sällan har nytryckts.

Första delen av Från skilda tider innehåller noveller, legender och sagor. I den andra delen har samlats bl.a. texter med självbiografiskt innehåll, minnesanteckningar och naturskildringar.

Selma Lagerlöf: Från skilda tider I

  • Antal sidor: 449
  • ISBN 978-91-88999-01-6