Grekisk bukett

149 kr

Beskrivning

Vilhelm Ekelund (1880-1949) tillhör en av de stora inom svensk litteratur. Mest känd är han för sin symbolistiska lyrik, men han skrev även en lång rad betydelsefulla essä- och aforismsamlingar. Poetiskt var Ekelund inspirerad av Ola Hansson, som han ansåg vara den mest betydelsefulla poeten i Sverige sedan Erik Johan Stagnelius.

Grekisk bukett (1906) utgörs till huvuddelen av en samling epigram från antiken, tolkade av Ekelund. Epigrammet är en kort dikt, som i sin pregnans beskriver exempelvis något idylliskt i naturen, en reflexion kring människans dödlighet, eller utgör, som Ekelund hävdade, ett förmildrat uttryck för poetiska stämningslägen, en vilopunkt för själen.

När författaren 1921 sammanställde tre volymer valda dikter lät han till Grekisk bukett föra ett antal översättningar, vilka publicerats i skilda källor. Dessa översättningar – med undantag av de som hämtats från Böcker och vandringar (1910) och som i denna serie återförts till sin ursprungliga placering – har här medtagits i bokens appendix.

Vilhelm Ekelund: Grekisk bukett

  • Antal sidor: 121
  • ISBN 978-91-88999-60-3