Levnadsstämning

145 kr

Beskrivning

Vilhelm Ekelund (1880-1949) tillhör en av de stora inom svensk litteratur. Mest känd är han för sin symbolistiska lyrik, men han skrev även en lång rad betydelsefulla essä- och aforismsamlingar. Poetiskt var Ekelund inspirerad av Ola Hansson, som han ansåg vara den mest betydelsefulla poeten i Sverige sedan Erik Johan Stagnelius. 1916 och 1924 tilldelades han Samfundet De Nios Stora Pris. Han tilldelades även Frödingstipendiet, Bellmanpriset och Tegnérpriset samt blev 1937 hedersdoktor vid Lunds universitet.

Levnadsstämning (1925) liknar Ekelund själv vid en diktsamling på prosa, med 365 aforismer – en för var och en av årets dagar. Levnadsstämning har kommit att betraktas som en lämplig ingång till Ekelunds författarskap och tankevärld. Att nalkas Ekelund fordrar mycket tålamod. Levnadsstämning är dock sannolikt det vackraste, mildaste han skrivit, samtidigt som det är en bok fylld av vishet.

Vilhelm Ekelund – Levnadsstämning

  • Antal sidor: 137
  • ISBN 978-91-88999-84-9