Vårbris

149 kr

Beskrivning

Vilhelm Ekelund (1880-1949) tillhör en av de stora inom svensk litteratur. Mest känd är han för sin symbolistiska lyrik, men han skrev även en lång rad betydelsefulla essä- och aforism- samlingar. Poetiskt var Ekelund inspirerad av Ola Hansson, som han ansåg vara den mest betydelsefulla poeten i Sverige sedan Erik Johan Stagnelius. 1916 och 1924 tilldelades han Samfundet De Nios Stora Pris. Han tilldelades även Frödingstipendiet, Bellmanpriset och Tegnérpriset samt blev 1937 hedersdoktor vid Lunds universitet.

Ekelunds debutdiktsamling Vårbris gavs ut år 1900. Sex år och sju diktsamlingar senare lämnade han lyriken med Dithyramber i aftonglans (1906). Till denna nyutgåva av Vårbris har även fogats ett appendix innehållande dikter publicerade i spridda publikationer åren 1897-99.

Vilhelm Ekelund: Vårbris

  • Antal sidor: 102
  • ISBN 978-91-88999-53-5