Kolvaktarens visor

149 kr

Beskrivning

Kolvaktarens visor är en dikt- och novellsamling från 1915 av Dan Andersson.

Spännvidden vad gäller både de sex novellerna och dikterna är naturligt stor, då de tillkom vid skilda tidpunkter. Andersson skriver om förtryck, männens liksom kvinnornas levnadsförhållanden, naturen, arbetet vid milorna, nybyggare, religionens svårigheter att ge tröst, livets svårigheter och döden i olika avseenden.

I 29 modfällda poem låter Andersson det framgå hur livet kunde gestalta sig ute i finnmarken. Andersson levandegör med lidelse de hungrande och plågade kolarnas kraftmätning med den rasande, ätande elden som ideligen hotade att ödelägga milan, grunden för deras materiella och fysiska existens.

Med sin realistiska bok framstod Dan Andersson som en pionjär bland arbetarförfattarna

Dan Andersson: Kolvaktarens visor

  • Antal sidor: 120
  • ISBN 978-91-88221-11-7