Henry Fielding: Ett författarporträtt

149 kr

Beskrivning

I Karlfeldts kvarlåtenskap återfanns ett för många okänt arbete, med titeln Henry Fielding – ett författarporträtt. Den brittiske dramatikern och författaren Fielding var verksam under 1700-talet.

Texten, färdigställd 1898, var Karlfeldts licentiatavhandling. Bland Karlfeldtkännare var avhandligen till ämnet bekant, men ryktet hade låtit göra gällande att manuskriptet – på Karlfeldts egen begäran – hade förstörts.

Verket utgör – vilket läsaren finner – inget komplett Fieldingporträtt utan avhandlar perioden före tillkomsten av Fieldings viktigaste verk, Tom Jones. Karlfeldts tanke lär ha varit att skriva en andra del av verket, men så skedde aldrig. Examensprotokollet visar dock att Karlfeldt tilldelades högsta betyg för föreliggande arbete.

Erik Axel Karlfeldt: Henry Fielding

  • Antal sidor: 124
  • ISBN 978-91-88221-75-9