Skalden Lucidor

149 kr

Beskrivning

Vid Svenska Akademiens högtidssammankomst 1909 läste Karlfeldt högt ur sitt verk om skalden Lucidor.

Skriften ingår i akademiens handlingar från detta år, under titeln Minne av Lars Johansson (Lucidor). Först 1914 utgavs Karlfeldts Lucidormonografi, under namnet Skalden Lucidor; då i en illustrerad utgåva med omslagsvinjett av Albert Engström.

Karlfeldts skildring är romantiserad och odlar myten om Lucidor som en föregångare till bohemtypen, som “rusets och ruelsens” skald (Karlfeldts egen formulering).

Erik Axel Karlfeldt: Skalden Lucidor

  • Antal sidor: 119
  • ISBN 978-91-88221-78-0