Den förvandlade Messias: Jesus Barabbas II

169 kr

Beskrivning

Den förvandlade Messias kan beskrivas som en fackhistorisk fördjupning av romanen Jesus Barabbas. Söderberg nalkas här Jesus med religionshistorikerns ögon och analyserar texterna om Jesus som en samling antika dokument.

Söderbergs första hypotes är att Jesus och Jesus Barabbas (“faderssonen”) var samma person, och att Jesus inte korsfästes, utan släpptes fri. Den andra hypotesen är att Jesus stod i spetsen för en messiansk frihetsrörelse mot romarväldet, att han var en upprorsman som ville befria judarna och återupprätta den judiska staten.

Analysen av texterna om Jesus visar även på hur lös sand de traditionella uppfattningarna om honom vilar, och hur lite som blir kvar av gestalten Jesus, om man textkritiskt nagelfar uttalandena i evangelierna, och rensar bort sådant som sannolikt inte kan ha sagts av den historiske Jesus, utan som lagts i hans mun av den tidiga kristna kyrkan.

Hjalmar Söderberg: Den förvandlade Messias –  Jesus Barabbas II

  • Antal sidor: 285
  • ISBN 978-91-88221-43-8