Sista boken

159 kr

Beskrivning

Kort före sin död 1941 sammanställde Hjalmar Söderberg Sista boken. Samtliga artiklar, utom essän om Anatole France, skrevs på 1930-talet. Flera av dem publicerades i Göteborgs Handels- och Sjöfarts Tidning, andra har ingått julkalendrar, festskrifter etc.

I den första avdelningen har Söderberg fört samman några minnesbilder. Bokens andra avdelning, “Bakom böckerna”, har främst memoarkaraktär. I bokens sista avdelning, “Historia och myt” har författaren sammanfört de sista alstren av hans historiska och mytologiska efterforskningar och funderingar. Till sist återfinns hans inlägg om kampen mot tidens kulturfientliga krafter.

Hjalmar Söderberg: Sista boken

  • Antal sidor: 207
  • ISBN 978-91-88221-35-3