Martin Bircks ungdom

159 kr

Beskrivning

Martin Bircks ungdom (1901) är Hjalmar Söderbergs delvis självbiografiska utvecklingsroman.

Små, idylliska anekdoter kastar ett glimrande ljus över barndomens sorglösa tillvaro. Martin växer upp i en medelklassfamilj i Stockholm före Folkhemmets tillkomst. Det var en tid då trädgårdar och höns var vanliga i innerstaden, då klasskillnaderna var större, fattigdomen mer påfallande, liksom konventionerna…

Under skoltiden vaknar Martin upp ur sin naivitet. Kvinnor och tankar om livet väcker hans intresse. Hans starka tvivel på Gud sätter relationen till modern på spel. Barndomshemmet, som hade evighetens doft, ändrar så småningom skepnad. Martin drömmer om att bli diktare, men borgerliga konventioner påverkar
hans val.

Hjalmar Söderberg: Martin Bircks ungdom

  • Antal sidor: 166
  • ISBN 978-91-981145-3-9