Hjärtats oro

149 kr

Beskrivning

I Hjärtats oro (1909) uppträder Söderberg omaskerad och talar direkt till läsaren.

Boken är en mosaik av sentenser och bekännelser, skämt och allvar, tankens och hjärtats oro. Till det yttre ramverket hör en stillsam skildring, av hur berättarjaget tillbringar en sensommar i Dragör, utanför Köpenhamn, för att färdigställa Den allvarsamma leken.

Till syvende och sist så består boken främst av funderingar i allehanda ämnen, företrädesvis kristendom, socialism och kvinnlig rösträtt.

“Jag skrev ned vad jag tänkte” sade Söderberg själv om denna tankebok och hans pregnanta och skarpa stil kommer helt till sin rätt, vare sig man håller med honom i de enskilda frågorna eller inte.

Hjalmar Söderberg: Hjärtats oro

  • Antal sidor: 124
  • ISBN 978-91-88221-06-3