Dagboksanteckningar

169 kr

Beskrivning

Karin Boye skrev under åren 1917-21 ner en samling betydelsefulla tankar, infall och reflexioner i en liten notisbok. Dessa dagboksanteckningar publicerades första gången 1949, under titeln “Tankejournalen” – en titel som har behållits i denna nyutgåva. Texterna är allvarliga och visar på författarens djup. Ett genomgående tema är hennes funderingar kring hur man bör leva och varför.

Liksom i 1949 års utgåva ingår här även en samling anteckningar nedskrivna 1919, då författaren var starkt influerad av kristendomen. 1949 publicerades dessa anteckningar under titeln “Den kristna dagboken”. Då texten framstår som en samling anteckningar mer än en regelrätt dagbok presenteras de här under titeln “Tankar kring kristendomen”.

Karin Boye: Dagboksanteckningar

  • Antal sidor: 75
  • ISBN 978-91-88221-28-5