De sju dödssynderna

179 kr

Beskrivning

De sju dödssynderna utgavs 1942, kort efter Karin Boyes död.

Ett antal dikter i denna samling hade tidigare publicerats i olika tidningar och tidskrifter, men i huvudsak återfanns materialet i Boyes kvarlåtenskap i form av färdiga manuskript och utkast.

Först i boken finner vi De sju dödssynderna, en längre diktcykel som Boye aldrig hann färdigställa. De övriga dikterna har delats in tematiskt. Här återfinns bl.a. kärlekspoem, dikter om de yttersta tingen, tankedikter och lyrik skriven för särskilda tillfällen och ändamål.

Karin Boye: De sju dödssynderna

  • Antal sidor: 114
  • ISBN 978-91-88221-26-1