Journalistik i urval

137 kr

Beskrivning

Journalistik i urval innehåller essäer och recensioner ur Arbetet och Social-Demokraten, skrivna 1933 och 1934.

Här möter vi en Boye som undviker betygsättning, men däremot ofta invänder och bedömer den konstnärliga kvalitén för olika alster. Hon kan också ha sociala eller politiska synpunkter där böcker handlar för mycket om privata problem utan att ta hänsyn till de “samhällsutsikter” som tre av hennes recensioner har som rubrik. I de två avslutande recensionerna av nazistisk litteratur framför hon kritik som fortfarande känns ytterst aktuell.

Karin Boye: Journalistik i urval

  • Antal sidor: 88
  • ISBN 978-91-88221-42-1