Kärlekens trångmål

159 kr

Beskrivning

Kärlekens trångmål av Ola Hansson (1860-1925) består av fyra noveller: “Husvill”, “En sommarepisod”, “Havsfåglar” samt “Hos huldran”. På samma sätt som i flertalet av Hanssons verk är miljökontexten inte enbart en fond i denna samling, utan ett av motiven. Det framgår varför Ola Hansson är en av de mest tongivande svenska dekadensförfattarna.

“Husvill” är en suggestiv berättelse som bygger på Edgar Allan Poes dubbelgångarmotiv, där ett bättre och ett sämre jag objektiveras. Novellen har uppfattats som Hanssons yppersta verk.

“En sommarepisod” handlar om förföraren som söker kärlekens eufori men skyr det konventionella, stadgade familjelivet.

“Havsfåglar” berättar på ett lyhört sätt om två människors möte och oförmåga att tala till varandra.

“Hos huldran” handlar om en femme fatale med övernaturliga drag som ansätter sin älskade, vilket får konsekvenser…

Ola Hansson: Kärlekens trångmål

  • Antal sidor: 172
  • ISBN 978-91-88999-00-9