Kåserier i mystik

149 kr

Beskrivning

Ola Hansson (1860-1925) gjorde sig ett namn som poet, novell- och romanförfattare, journalist och kritiker. Mest ihågkommen anses han vara för det prosalyriska verket Sensitiva amorosa (1887), som skapade skandal på sin tid och drev Hansson bort från Sverige och ett liv i exil. Sent omsider fick dock Hansson ett erkännande på svensk mark. Svenska Akademien hallstämplade Hansson som misskänt geni genom att ge honom ett statligt livstidsstipendium 1907.

Kåserier i mystik består av en samling texter – i huvudsak skrivna på 1890-talet efter att Hansson studerat den moderna psykiatrin. Texterna avhandlar främst mentalsuggestioner, inspiration och det konstnärliga skapandet. Bland annat diskuterar han Edgar Allan Poes författarskap, Arnold Böcklins konst, Pan-myten, dofternas betydelse för våra sym- och antipatier…

Ola Hansson: Kåserier i mystik

  • Antal sidor: 129
  • ISBN 978-91-88999-08-5