Skådespel för dockteater

149 kr

Beskrivning

Selma Lagerlöf fick, både som nioåring och fjortonåring, vistas längre perioder i Stockholm, hos släktingar. Detta då hon var halt och behövde behandling för detta. I samband med dessa vistelser bjöds hon många tillfällen att gå på teater och opera. Den blivande författarens kärlek till teatern väcktes och kom att bli bestående livet ut. Ett uttryck för denna tidiga kärlek är de teaterföreställningar hon lät sätta upp i hemmet. Till de äldsta som bevarats av Lagerlöfs skrifter hör därför ett antal dockteaterspel, som visar att hon tagit intryck av exempelvis den svenska romantiken och franska sagoberättare.

De fyra dockteaterspel som finns bevarade efter Lagerlöf har här samlats i en volym. Ytterligare ett skådespel för dockteater finns endast bevarat i ofullständig form (fjärde och femte akten av “Zingoalla”); även detta fragment ingår i denna utgåva.

Selma Lagerlöf: Skådespel för dockteater

  • Antal sidor: 131
  • ISBN 978-91-88999-34-4