Teaterminnen

139 kr

Beskrivning

Då Selma Lagerlöf åren 1881-1885 vistades i Stockholm, för att utbilda sig till lärarinna, kom hon ofta att besöka Dramatiska Teatern och Operan.

I anslutning till var och en av de drygt 60 föreställningar hon såg skrev hon en eller flera teatersonetter. En sonett återgav hennes subjektiva upplevelse av en specifik föreställning och däri framträdande skådespelare / skådespelerska alternativt sångare / sångerska.

I denna utgåva finns samtliga teatersonetter samlade. Här avses dels de 50 som hon nedtecknade i en anteckningsbok, dels ett tiotal sonetter, som härrör från andra källor.

Uppgifter saknas om vilket datum Lagerlöf såg en viss föreställning, men hon paginerade sidorna i sin anteckningsbok och numreringen av sonetterna i denna utgåva följer numreringen i anteckningsboken. Övriga teatersonetter har därmed lagts till i, såvitt man funnit, kronologisk ordning efter dessa inledande 50 sonetter.

Selma Lagerlöf: Teaterminnen

  • Antal sidor: 73
  • ISBN 978-91-88999-35-1