Dikter / Septemberlyran

149 kr

Beskrivning

Finlandssvenska Edith Södergran var en av de första modernisterna inom svensk litteratur, påverkad av fransk symbolism, tysk expressionism och rysk futurism. Hennes poesi rönte uppskattning runtom i världen först efter hennes död.

Föreliggande volym innehåller Södergrans två första samlingar. Här ingår även de dikter som man valde att utelämna vid den ursprungliga publiceringen, och som saknats i flertalet senare utgåvor.

Dikter (1916) är rotad i romantikens litteratur, med inslag av naturalistiska beskrivningar och fin de siècle-pessimism. Den relativt fria formen bryter med den finlandssvenska traditionen. Dikterna kretsar inte minst kring den nya bilden av kvinnan i olika avseenden…

Jämfört med Dikter, en drömsk och symbolisk diktsamling, var Septemberlyran (1918) högexpressionistisk och nietzscheansk. Det framgår här med all tydlighet att författaren har frångått rytm till förmån för ordets och bildernas makt.

Edith Södergran: Dikter / Septemberlyran

  • Antal sidor: 135
  • ISBN 978-91-88221-53-7